سودهای بانکی زیاد می شود؟ – عصر ایران

خاصی در شورای پول و اعتبار اتفاق نیفتاده و به محض انجام شدن اطلاع رسانی می شود. در کشور های مختلف با وقوع تورم جهانی نرخ سود بانکی را اصلاح کردند و این کار در کنترل تورم جهانی موثر بود. حتی روسیه نرخ سود خود را اصلاح کرد و با ایحاد تعادل مجددا نرخ سود کاهش یافت و ما هم باید آن را بررسی کنیم. رییس کل بانک مرکزی درباره مزیت های ثبت سفارش با استفاده از رمز ارزها، گفت: این موضوع اواخر سال گذشته یین بانک مرکزی و وزارت صمت تفاهم شد. …

تخلف کرده است و باید به هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی شود و خواهش دارم در مواردی که تخطی مشاهده می شود مردم به سامانه های ارتباطی بانک مرکزی اعلام کنند. وی در پاسخ به این که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار موضوع نرخ سود بین بانکی را مطرح کردید، بحث نرخ سود سپرده بانکی چه شد؟ گفت: درباره سپرده های بانکی هنوز جمع بندی خاصی اتفاق نیفتاده است و هر وقت بررسی شود اطلاع رسانی می شود. …

… به گفته معاونت سیاستگذاری اقتصادی همچنین درباره طرحی که به صورت آزمایشی در جزایر کیش و قشم انجام شده نیز اعلام کرد که این طرح بعد از پنج ماه جهت بررسی و در صورت لزوم انجام اصلاحات یا توسعه متوقف شد و هنوز تصمیماتی در این رابطه اتخاذ نشده است. مجموع برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین برای امسال وجود ندارد و هرگونه طرح اصلاح قیمتی در قالب قانون بودجه سال آینده تعیین تکلیف خواهد شد …

داریم و معمولا در این فصل خرید و فروش در بازار کاهش پیدا می کند و کماکان رفت و برگشت های قیمت گذاری، دخالت و تعیین قیمت را شاهد هستیم. داشتن یک بازار سرمایه مطمئن نیاز به دور ساختن ریسک های غیرسیستماتیک مانند ریسک های سیاسی و … دارد. براساس برنامه باید گفته شود که برفرض تا دو سال آینده تصمیمات کشور در مورد تعرفه ها، نرخ محاسبه انرژی، تصمیمات بازار پول، بازار های مالی چیست تا سرمایه گذار …

سال گذشته، بیان نمود: بر اساس آمار گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی کشور خارجی (دلار) در سال گذشته 39.6 درصد و ازلحاظ وزنی 8.6 درصد رشد داشته است که افزایش قابل توجهی را در سال 1400 نشان می دهد. این مقام مسوول در وزارت اقتصاد در مورد رشد نرخ تورم و اصلاح سیاست ارز ترجیحی که توسط دولت سیزدهم انجام شد، اظهار کرد: پس از اصلاح قیمتی و اجرای طرح مردمی سازی یارانه افزایش قیمتی ایجاد شد، البته همه رشد …

مرکزی اعلام کنند. رییس بانک مرکزی در مورد تعیین تکلیف نرخ سود سپرده های بانکی گفت: هنوز جمع بندی در شورای پول و اعتبار رخ نداده است. وی ادامه داد: در کشور های مختلف وقتی تورم جهانی اتفاق افتاد نرخ سود بانکی را اصلاح کردند و در کنترل توم جهانی موثر بود؛ ما هم باید بررسی کنیم که در صورت جمع بندی اعلام میکنیم. تکمیل می شود … …

باید به حساب متقاضیان واریز شود؛ در غیر این صورت آن بانک تخلف کرده و باید به هیات انتظامی مرکزی بانک گزارش داده شود. به گفته صالح آبادی مردم در صورت مشاهده تخلف، موارد را به سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی اعلام کنند. رئیس شورای پول و اعتبار درباره اینکه آیا این شورا علاوه بر موضوع نرخ سود بین بانکی و کنترل تورم به مکانیزم افزایش نرخ سود سپرده ورود خواهد کرد، گفت: هنوز جمع بندی خاصی در شورای پول …

علاوه بر موضوع نرخ سود بین بانکی و کنترل تورم به مکانیزم افزایش سود سپرده هم فکر کرد، گفت: هنوز جمع بندی خاصی در شورای پول و اعتبار اتفاق نیفتاده و به محض انجام شدن اطلاع رسانی می شود. رییس بانک مرکزی افزود: در کشورهای مختلف با وقوع تورم جهانی نرخ سود بانکی را اصلاح کردند و این کار در کنترل تورم جهانی موثر بود. وی ادامه داد: حتی روسیه نرخ سود خود را اصلاح کرد و با ایحاد تعادل مجددا نرخ سود کاهش یافت و ما هم باید آن را بررسی کنیم. رییس بانک مرکزی درباره مزیت های ثبت سفارش با استفاده از رمز ارزها، گفت: این موضوع اواخر سال گذشته یین بانک مرکزی و وزارت صمت تفاهم شد. …

پول و اعتبار علاوه بر موضوع نرخ سود بین بانکی و کنترل تورم به مکانیزم افزایش سود سپرده ورود خواهد کرد،گفت: هنوز جمع بندی خاصی در شورای پول و اعتبار صورت نگرفته است و به محض جمع بندی موضوع، اطلاع رسانی می شود. رییس بانک مرکزی افزود: در کشورهای مختلف با وقوع تورم جهانی، نرخ سود بانکی را اصلاح کردند و این کار در کنترل تورم جهانی موثر بود. وی ادامه داد: حتی روسیه نرخ سود خود را …

علاوه بر موضوع نرخ سود بین بانکی و کنترل تورم به مکانیزم افزایش سود سپرده ورود خواهد کرد، گفت: هنوز جمع بندی خاصی در شورای پول و اعتبار صورت نگرفته است و به محض جمع بندی موضوع، اطلاع رسانی می شود. صالح آبادی افزود: در کشورهای مختلف با وقوع تورم جهانی، نرخ سود بانکی را اصلاح کردند و این کار در کنترل تورم جهانی موثر بود. وی ادامه داد: حتی روسیه نرخ سود خود را اصلاح کرد و با …

علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما باید بررسی کنیم و اگر در خصوص اصلاح نرخ سود به نتیجه رسیدیم اطلاع رسانی خواهیم کرد.دارندگان ارز رمزی که استخراج آن ها قانونی است و مجوز دارند می توانند رمز ارز خودشان را برای واردات ارائه بدهند. به گفته وی امروز کارتخوان بدون شناسنامه در کشور نداریم.در 4 ماهه ابتدایی حدود 14 میلیارد دلار تامین ارز داشتیم که رشد 80 درصدی نسبت به مدت مشابه سال …

بانک تخلف کرده و باید به هیات مرکزی بانک گزارش داده شود. صالح آبادی تأکید کرد: مردم در صورت مشاهده تخلف، موارد را به سامانه های ارتباطی بانک مرکزی اعلام کنند. رییس کل بانک مرکزی درباره اینکه آیا شورای عالی پول و اعتبار علاوه بر موضوع نرخ سود بین بانکی و کنترل تورم به مکانیزم افزایش سود سپرده ورود خواهد کرد، گفت: هنوز جمع بندی خاصی در شورای پول و اعتبار نشده و به محض جمع بندی …

زمان کامل بودن مدارک حداکثر 10 روز باید به حساب متقاضیان واریز شود. امروز( چهارشنبه ) در جمع خبرنگاران، گفت: در غیر این صورت آن بانک تخلف کرده و باید به هیات مرکزی بانک گزارش داده شود. صالح آبادی تاکید کرد: مردم در صورت مشاهده تخلف، موارد را به سامانه های ارتباطی بانک مرکزی اعلام کنند. وی درباره اینکه آیا شورای عالی پول و اعتبار علاوه بر موضوع نرخ سود بین بانکی و …

تحول نظام بانکی از جمله مطالباتی است که در سال های گذشته و در دولت های مختلف همواره مطرح بوده و منجر به انجام اصلاحاتی از جانب بانک مرکزی شده، اما هرگز کافی نبوده و حتی رضایت بانک مرکزی را هم در پی نداشته است. در حال حاضر چه از جانب مردم، رسانه ها و تولیدکنندگان و چه نمایندگان مردم در مجلس دائم ضرب اصلاح نظام بانکی نواخته می شود و انگار به دلیل محوریت نظام بانکی در ساختار اقتصادی کشور …

. علتش هم رشد مانده عملیات بازار باز است. شاخصی که مستقیما در پایه پولی بوده و می تواند منجر به رشد تورم شود. این در حالی است که در هفته های اخیر تمرکز بانک مرکزی از قبض پول از بانک ها تغییر کرده و جایش را به کنترل نرخ بهره داد. زمانی که بورس در پایان تیر ماه با افت بی سابقه شاخص مواجه شد ریشه را در رشد نرخ سود بین بانکی دیده و خواستار افزایش این شاخص از بانک مرکزی شد. موضوعی که بسط پول …

طرح اصلاح ساختار قانون بانک مرکزی رئیس کل این نهاد باید سالانه 2 بار از وضعیت نظام پولی و بانکی به مجلس گزارش دهد، گفت: بنا به اطلاعات موجود، در این طرح کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت ها، ثبات و سلامت شبکه بانکی و اشخاص تحت نظارت، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و حمایت از ارزش پول ملی مد نظر قرار گرفته است. انعکاس آثار مثبت طرح در زندگی مردم این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس …

نظام بانکی، به عنوان مهم ترین واسطه مالی و حیاتی ترین بخش از شبکه پرداخت، نقش بی بدیلی در ایجاد و خلق پول ایفا می کند. در واقع، نظام بانکی با کیمیاگری (بخوانید ضریب فزاینده پولی)، پول پرقدرت (پایه پولی) منتشرشده از سوی بانک مرکزی را چند برابر می کند. به این ترتیب، بخش قابل توجهی از رانت خلق پول در اختیار نظام بانکی است که اگر تنظیم گری و سامان دهی منسجمی برای آن وجود نداشته نباشد، آثار تخصیصی و توزیعی قابل توجهی در جامعه خواهد داشت و می تواند به ایجاد ناکارآیی و توزیع غیراخلاقی منابع کمیاب در اقتصاد منجر شود. اخیرا بر …

شورای پول و اعتبار مبنی بر حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر 100 میلیارد تومان، انحراف در بانک ها بسیار زیاد بود و الان این مصوبه شورای پول و اعتبار فضا را برای بانک ها تسهیل می کند که این انحراف ها بیشتر شود گفت: با شرایط اقتصادی موجود این مصوبه به نفع مردم و دولت نیست و می تواند مشکلاتی را در آینده، به ویژه برای دولت ایجاد کند. با تغییرات انجام شده در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انتظارات …

شده که نرخ سود بانکی از نرخ تورم کمتر بود و در واقع، نرخ بهره حقیقی به شدت منفی شد. به گفته او، کاهش نرخ بهره این سیگنال را به مردم داد که باید پول تبدیل به دارایی شود. این سیگنال سیاستگذاران، نقدینگی را به سمت بازارهای دارایی محور سوق داد. سینا سلیمانی، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز در همین باره گفت: با کاهش نرخ بهره، نرخ بهره واقعی منفی شد؛ بنابراین نقدینگی برای کسب بازده مورد …

مالی به گونه ای اتخاذ شده که نرخ سود بانکی از نرخ تورم کمتر بود و در واقع، نرخ بهره حقیقی به شدت منفی شد .به گفته او، کاهش نرخ بهره این سیگنال را به مردم داد که باید پول تبدیل به دارایی شود. این سیگنال سیاستگذاران، نقدینگی را به سمت بازارهای دارایی محور سوق داد. سینا سلیمانی، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز در همین باره گفت: با کاهش نرخ بهره، نرخ بهره واقعی منفی شد؛ بنابراین نقدینگی برای کسب …

شده تا شبکه بانکی بتواند به طور عمومی و گسترده، این کار را انجام دهند. رییس کل بانک مرکزی در خصوص بحث ضامن برای وام های خرد افزود: در تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 آمده که با یک ضامن تسهیلات را پرداخت کنند لذا یا وثایق دیگری یا حداکثر یک ضامن را می توانند دریافت کنند. صالح آبادی در رابطه با محدوده رشد ترازنامه بانک ها و معافیات برخی بانک ها ادامه داد: معافیات راجع به نرخ تسعیر …

…> صحابی در خصوص سود این تسهیلات تصریح کرد: سود تسهیلات ودیعه مسکن برمبنای مصوبه شورای پول و اعتبار ( 18 درصد ) محاسبه می شود و مدت بازپرداخت آن نیز 5 ساله است. همچنین سقف کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی برای ودیعه مسکن 40 هزار میلیارد تومان مقرر شده است. وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار پیش از آنکه بسته ارائه شود موضوع را به بانک مرکزی ابلاغ کرد و این مصوبه را هم ما به بانک ها ابلاغ …

. عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اظهار کرد: اگرچه مذاکرات بر این است که مبادلات به صورت روبلی_ ریالی شود اما بانک مرکزی ما هنوز اقدام عاجلی انجام نداده و فقط در قالب صحبت و تفاهم نامه است. نرخی که برای روبل در نظر می گیرد نرخ خوبی نیست. بانک مرکزی نباید به فکر کسب سود بیشتر از روبل تجار باشد وی افزود: اگر قرار است ایران با روسیه بر اساس روبل و ریال مبادله تجاری انجام دهد …

بیکاران به 5.2 میلیون نفر و تراز تجرای به منفی 19.8 میلیارد دلار رسید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گزارش چشم انداز توسعه اعلام کرد، در صورت تداوم روند موجود و گذشته و دهه منتهی به سال 80) نرخ بیکاری به 17.5 درصد، رشد نقدینگی 27.5 درصد، نرخ تورم به 22 درصد، تراز تجاری به منفی 19.8 میلیارد دلار و جمعیت بیکار به 5.2 میلیون نفر خواهد رسید. بنابر این گزارش، بررسی تداوم روندهای گذشته …

رشد 4 برابری قیمت روغن به گزارش دنیای اقتصاد در حالی که هنوز حتی سه ماه از دستور دولت برای افزایش قیمت روغن نمی گذرد، دولت تولیدکنندگان روغن را ملزم به کاهش قیمت کرده است که البته طبیعی است این سیاست، در ابتدا با مخالفت تولیدکنندگان مواجه شود. با این حال طی روزهای اخیر برخی از تولیدکنندگان و واحد های تولیدی قیمت روی محصولات خود را نزدیک به 20 درصد کاهش دادند. چرا که شواهد موجود حاکی از آن است که هزینه های تولید برای آنها کاهش یافته است. تورم 5 درصدی روغن مایع در تیر ماه بر اساس این گزارش، دولت در حالی کاهش قیمت روغن را اجباری کرده است که قیمت این کالای اساسی در تیر ماه سال جاری نسبت به تیر سال گذشته 3/ 4 برابر شد. علت عمده تورم این کالا، سیاست اصلاح قیمت کالاهای اساسی و جراحی اقتصادی دولت عنوان شده است که باعث شد قیمت روغن با جهش مواجه شود. البته این افزایش قیمت تنها به این چند قلم ختم نشد و سایر کالاها نیز ب …

کردیم و طیف متنوعی از وثایق را در نظر گرفتیم که حتی با قرارداد لازم الاجرا شود تا وام های خرد، بر اساس اعتبارسنجی که از مشتری انجام می شود، اعطاء شود. صالح آبادی گفت: این انتظار از شبکه بانکی وجود دارد که تسهیلات خرد را با وثایق آسان به افراد با اعتبار مناسب اعطاء کند، همچنین دسترسی مردم را به شبکه بانکی مثل امضای الکترونیک، سفته الکترونیک و دسترسی های غیرحضوری که به طور کلی در شبکه بانکی …

در جلسه 1401/04/14 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، صدور ضمانتنامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است. همچنین، موسسه اعتباری مجاز به صدور ضمانتنامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی توسط خود نیستند و صدور ضمانتنامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی توسط سایر موسسات اعتباری منوط به دریافت 100 درصد وجه ضمانتنامه به صورت سپرده نقدی از ضمانتخواه است. …

سهامداران همان طور که اشاره شد، عمده سهام شرکت سیمان صوفیان در دست سازمان تامین اجتماعی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از 67 درصد سهام شرکت را در اختیار دارد. بانک مسکن با 5/ 3 درصد و گروه خدمات مالی مفید با 7/ 1 درصد دیگر سهامداران عمده شرکت محسوب می شوند. آمار تولید و فروش از آنجا که در صنعت سیمان با مازاد ظرفیت روبه رو هستیم، یکی از مولفه های مهم در تحلیل، بررسی سمت تقاضا در منطقه استقرار شرکت است. ظرفیت تولید اسمی صنعت سیمان 89میلی …

گزارش سیناپرس، اگرچه درک، بررسی یا حتی پیش بینی این عوامل آسان نیست، اما دانستن آنها به خصوص اگر به مبادله ارزهای خارجی علاقه مند باشید، مفید است. تورم قدرت خرید نسبی یک ارز در مقایسه با سایر ارزها است. به عنوان مثال، ممکن است یک واحد ارز برای خرید یک سیب در یک کشور کافی باشد، اما برای خرید همان سیب در کشوری با تورم بالاتر، هزار واحد ارز لازم است. چنین تفاوت هایی در تورم پایه و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *