افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان تنها با این شرط… – نسیم خبر

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران: گفت: رئیس جمهور ماموریت دادند تا یک ترمیمی در رابطه با حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری انجام بشود، با فرض اینکه استقراضی انجام نشود. او افزود: جلساتی برای بررسی افزایش منابع و مدیریت مصارف برگزار شده و در حال برگزاری است. نتایج نهایی نشده ولی امیدواریم چند روز آینده به نتایجی برسیم. میرکاظمی گفت: اول باید …

، هنوز نداده اند البته مجبورند بپردازند اما به تبع آن می خواهند برای فرزندان خودشان خاصه خرجی کنند؛ در واقع این حقوق مسلم را تا امروز گروگان گرفته بودند و امروز که قرار است این حقوق پرداخت شود، اول سهم خاص به کارمندان می دهند؛ ما منکر وضع معیشتی بد کارمندان و بازنشستگان دولت نیستیم اما چند ماه است کارگرانِ زیر خط فقر منتظرند و باید اول حقوق مزدی آن ها استیفا شود؛ کارگران در این شرایط تورمی نیاز به …

…: جلساتی برای بررسی افزایش منابع و مدیریت مصارف برگزار شده و در حال برگزاری است، اول باید ببینیم توان این کار را داریم یا نه؛ چون نمی شود یک پرداختی انجام بدهیم از آن طرف مجبور شویم خلق پول کنیم و تورم بیشتری به مردم تحمیل شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اقدامات کارشناسی افزایش حقوق ها و پیدا کردن منابع تحقق آن در حال انجام است. انتهای پیام/ …

بازنشستگان مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری، اظهار کرد: رئیس جمهوری دستوری برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان دادند. البته با این فرض که خلق پول یا استقراضی انجام نشود. ما هم جلساتی گذاشته ایم تا این موضوع را دنبال کنیم که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم. امیدوارم در روزهای آینده به جمع بندی نهایی برسیم. وی گفت: افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشگری منوط به تامین منابع یا مدیریت مصارف است. انتهای پیام …

افزایش منابع و مدیریت مصارف برگزار شده و در حال برگزاری است، اول باید ببینیم توان این کار را داریم یا نه؛ چون نمی شود یک پرداختی انجام بدهیم از آن طرف مجبور شویم خلق پول کنیم و تورم بیشتری به مردم تحمیل شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اقدامات کارشناسی افزایش حقوق ها و پیدا کردن منابع تحقق آن در حال انجام است. …

برترین ها خبرهای خوش دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان | بازنشستگان امروز گوش بزنگ باشند پرداخت یارانه نقدی چند برابری برای این افراد | یارانه نقدی این خانوارها حذف می شود؟ خبر خوش دولت برای پرداخت وام فوری ازدواج | وام فوری ازدواج چند برابر شد؟ افزایش حقوق بازنشستگان منتفی شد | تصمیم نهایی دولت برای بازنشستگان پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین: وام بازنشستگان یکی از مطالبات …

…: تصمیمات مهمی گرفته نشده به طوری که هم اکنون دو صندوق از صندوق های بازنشستگی به بودجه دولت متکی هستند. در حالی که باید تعادل در منابع و مصارف وجود داشته باشد و بتوانند بر اساس فرمول اقتصادی خودشان را اداره کنند. زاهدی وفا با اشاره به اینکه تصمیمات در خصوص بازنشستگان در سطح قوانین دولت و مجلس است، خاطرنشان کرد: 17 صندوق در کشور داریم که البته آنها هم مشکلاتی دارند و براساس قانون …

. سال گذشته، سازمان برنامه و بودجه، در متن لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش حداقل 10 درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان دستگاه های دولتی را داده بود که در نهایت پس از کش و قوس فراوان، به تایید مجلس رسید و به قانون تبدیل شد. سازمان برنامه و بودجه هدف از این میزان افزایش را کنترل تورم در ابتدای کار دولت سیزدهم اعلام کرد. البته سطوح مختلف حقوق بگیران اعم از شاغل و بازنشسته در ماه های گذشته بار ها به …

دولت پیشنهاد داده بودجه 1401 اصلاح شود و تاکید آن بر پرداخت عادلانه حقوق است. گمانه زنی های مختلفی در مورد افزایش مجدد حقوق ها شکل گرفت، اما هنوز خبر دقیقی از این موضوع نیست. سال گذشته، سازمان برنامه و بودجه، در متن لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش حداقل 10 درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان دستگاه های دولتی را داده بود که در نهایت پس از کش و قوس فراوان، به تایید مجلس رسید و به قانون تبدیل شد. سازمان …

وزارت خانه محسوب می شود. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: تصمیمات مهمی گرفته نشده به طوری که هم اکنون دو صندوق از صندوق های بازنشستگی به بودجه دولت متکی هستند. در حالی که باید تعادل در منابع و مصارف وجود داشته باشد و بتوانند بر اساس فرمول اقتصادی خودشان را اداره کنند. زاهدی وفا با اشاره به اینکه تصمیمات در خصوص بازنشستگان در سطح قوانین دولت و مجلس است، خاطرنشان کرد …

تأمین اجتماعی و پایداری این منابع انجام شده است. با توجه به اینکه در پیشنهاد اولیه تأمین اجتماعی، پرداخت مستمری بازنشستگان در سایر سطوح مزدی با افزایش 38درصد به اضافه 515هزار تومان ماهانه منوط به تسویه بدهی دولت به این سازمان شده بود و ناتوانی دولت از پرداخت این بدهی به تغییر مصوبه انجامید، اکنون نیز این احتمال وجود دارد که به واسطه ناپایداری منابع در اختیار سازمان تأمین اجتماعی، افزایش …

گذشته اتخاذ نشده و دو صندوق بازنشستگی ما به بودجه دولت متکی شده اند در حالی که باید تعادل در منابع و مصارف وجودداشته باشد و خودشان را بر اساس یک فرمول اقتصادی اداره کنند. تصمیمات درباره بازنشستگان در سطح قوانین دولت و مجلس است. سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: 17 صندوق دیگر هم داریم و آن ها نیز مشکلاتی دارند. طبق قانون ساختار جامع رفاه این ها باید یکپارچه و ذیل وزارت رفاه …

بازنشستگی ما به بودجه دولت متکی شده اند در حالی که باید تعادل در منابع و مصارف وجودداشته باشد و خودشان را بر اساس یک فرمول اقتصادی اداره کنند. تصمیمات درباره بازنشستگان در سطح قوانین دولت و مجلس است. سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: 17 صندوق دیگر هم داریم و آنها نیز مشکلاتی دارند. طبق قانون ساختار جامع رفاه اینها باید یکپارچه و ذیل وزارت رفاه ادغام شوند. زاهدی وفا …

تصمیم می گرفتیم اما محدودیت های منابع وجود دارد. سرپرست وزارت کار با تأکید بر اینکه منزلت بازنشستگان باید حفظ شود، گفت: باید حقوق و دارایی مثل زمین، ساختمان یا سهام به آنها واگذار شود. وی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم گفت: کارهای سختی که در 40 سال گذشته باقی مانده بود و همه دولت ها از آن سر باز می زدند را این دولت انجام داد. طبق قانون صندوق ها باید همسان سازی و در وزارت رفاه ادغام شود …

کرده است. زاهدی وفا تاکید کرد: تصمیمات حرفه ای در گذشته اتخاذ نشده و دو صندوق بازنشستگی ما به بودجه دولت متکی شده اند در حالی که باید تعادل در منابع و مصارف وجودداشته باشد و. خودشان را بر اساس یک فرمول اقتصادی اداره کنند. تصمیمات درباره بازنشستگان در سطح قوانین دولت و مجلس است. وی اضافه کرد: ما در مجموع 71 صندوق دیگر هم داریم که آن ها نیز با مشکلاتی همراه هستند و براساس قانون …

کردیم اتفاقات بهتری رخ دهد اما وارث وضعیت گذشته هستیم و ناترازی هایی وجود دارد. ناترازی صندوق های بازنشستگی از جمله چالش های ماست. تصمیمات حرفه ای در گذشته اتخاذ نشده و دو صندوق بازنشستگی ما به بودجه دولت متکی شده اند در حالی که باید تعادل در منابع و مصارف وجودداشته باشد و خودشان را بر اساس یک فرمول اقتصادی اداره کنند. تصمیمات درباره بازنشستگان در سطح قوانین دولت و مجلس است. سرپرست …

…> ستادکانون های بازنشستگان دستگاه های اجرائی مشمول تامین اجتماعی در این بیانیه آورده است : بیست و پنج روز از دستور رییس مجلس مبنی بر حل مشکل و تحقق مطالبات جامعه بازنشستگان سایر سطوح گذشته است لیکن هنوز دولت اراده ای مبنی بر شفاف سازی و اعلام و اجرای این قانون از خود نشان نداده است و همچنان به دنبال انحراف ؛ گذر زمان و عدم انجام تعهدات قانونی خود می باشد. بیانیه تصریح کرده است : بر همگان روشن است که دولت به دنبال زمان خریدن است و از طرفی مرتباً افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر را منوط به پایدار بودن صندوق ها اعلام می کند. آدرسی که قطع به یقین اشتباه است و خواهد بود. ### …

را این دولت انجام داد. تصمیم مهم دولت برای ترمیم قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان سرپرست وزارت کار درباره حقوق بازنشستگان چه گفت؟ / تصمیم نهایی برای افزایش حقوق بازنشستگان 220 46 کد خبر 1662901 منبع: khabaronline-1662901

منجر نشود (در سقف 50 درصد ازسهام) 3. استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی و استقلال مدیریت حساب های آن از بانک مرکزی 4. ایجاد یا تملک نهاد مالی تخصصی متناسب با وظایف صندوق، بدون شعبه و بدون امکان سپرده گیری و خلق پول.

. استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی و استقلال مدیریت حساب های آن از بانک مرکزی 4. ایجاد یا تملک نهاد مالی تخصصی متناسب با وظایف صندوق، بدون شعبه و بدون امکان سپرده گیری و خلق پول.

نیز جای سوال است زیرا دولت برای انجام این کار نیاز به ارائه یک متمم و اصلاحیه به مجلس است. تنها محلی که دولت می تواند این کار را انجام دهد و حقوق ها را افزایش دهد چاپ اوراق و کسب درآمدهای مالی است. وی افزود: دولت ابتدا اعلام کرده بود که بنایی برای فروش اوراق ندارد اما در لایحه ای که دولت به مجلس در خصوص حقوق محاسبه گمرکی ارسال کرده است، برآورده است 28 هزار میلیارد تومان منابع دولت کاهش …

…: برابر تفویض انجام شده و بررسی های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی، مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصلاح شود. هیأت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرد. پیرو دستور رئیس جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و …

به گزارش دنیای معدن، سخنگوی دولت در آغاز نشست خبری هفتگی خود با اشاره به در پیش رو بودن هفته دولت، اظهار کرد: ستاد بزرگداشت هفته دولت در دولت تاسیس شده و ستادهای مشابهی در سایر دستگاه ها و استان های مختلف شکل گرفته است. این برنامه ها با حضور مقامات مختلف اجرایی انجام خواهد شد و وزرای دولت سفرهایی را در طول این هفته به استان ها خواهند داشت و طی آن هم خدمت را به مردم در شهرهای مختلف ارائه خواهند …

انجام می گیرد، افزود: مذاکره هیچ انتفاعی برای مردم نداشته و فقط با طولانی تر شدن آن وضعیت بازار هر روز آشفته تر شده است. تکلیف این مذاکرات باید مشخص تا تکلیف مردم و مجلس نیز معلوم شود. بیست و سوم مردادماه، خبر آمد که سازمان های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده اند …

: از 4 صندوق زیر مجموعه وزرات رفاه ،دو صندوق به خاطر تصمیمات غیر حرفه ای گذشته متکی به بودجه دولت هستند، در حالیکه بین ورودی و خروجی صندوق ها باید تعادل وجود داشته باشد. در حال حاضر حدود 16-17 صندوق داریم که کمابیش ممکن است این مشکل را داشته باشند و طبق قانون این صندوق ها باید همسان سازی و در وزارت رفاه ادغام شوند.سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپس به موضوع تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان اشاره …

برترین ها پرداخت یارانه نقدی چند برابری برای این افراد | یارانه نقدی این خانوارها حذف می شود؟ خبر خوش دولت برای پرداخت وام فوری ازدواج | وام فوری ازدواج چند برابر شد؟ افزایش حقوق بازنشستگان منتفی شد | تصمیم نهایی دولت برای بازنشستگان واریز یارانه نان منتفی شد؟ | گران شدن قیمت نان با پرداخت یارانه نان پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین: حقوق بازنشستگان همواره از تبصره های پرچالش …

برترین ها خبرهای خوش دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان | بازنشستگان امروز گوش بزنگ باشند پرداخت یارانه نقدی چند برابری برای این افراد | یارانه نقدی این خانوارها حذف می شود؟ خبر خوش دولت برای پرداخت وام فوری ازدواج | وام فوری ازدواج چند برابر شد؟ افزایش حقوق بازنشستگان منتفی شد | تصمیم نهایی دولت برای بازنشستگان پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین: وام بازنشستگان یکی از مطالبات …

تأمین اجتماعی تفویض کرد. وی با اشاره به جلسات متعدد با نمایندگان بازنشستگان و مسئولان مربوط، به منظور اجرای دستور رییس جمهور تصریح کرد: برابر تفویض انجام شده و بررسی های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصلاح شود. به دلایلی که هنوز معلوم نیست دولت از ابلاغ مصوبه جدید افزایش حقوق بازنشستگان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *