مصوبه حمایتی مجلس از کارگران در شرایط کرونایی – نسیم خبر

و مابقی برعهده شهرداری هاست. بر اساس بند (ه) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه: دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال 1403 صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل …

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه 11 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ردیف های هزینه ای لایحه بودجه سال 1400، با بند (ب) تبصره 6 این ماده واحده موافقت کردند. در بند (ب) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1400 کل کشور آمده است؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف مدت یک سال، بخشی از پرونده …

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه، 11اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1400، با بندهای (ط)، (ی) و (ک) تبصره 5 ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بند ط تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1400 عبارت است از: وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی ربط و با تصویب شورای …

، رسیدگی و تا پایان فروردین ماه سال 1400 و هر شش ماه یکبار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد. دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیأت نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف 103000-6 جدول شماره (8) پیوست این قانون پرداخت کند.گزارش هزینه …

های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد (655/000/000/000/000) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب10 /12/ 1351 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود …

موظف است گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جزء (1) بند (ک) ارائه نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ضمن تعیین فهرست معامله گران اولیه مجاز نسبت به پیاده سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به نحوی که حداقل سی درصد (30%) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله گران اولیه مجاز به فروش برسد، اقدام کند . در بند (ر) تبصره (5) ماده واحده لایحه بودجه نیز آمده است: اوراق مالی اسلامی ، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می شود ./ پایان پیام …

شعار سال: دوازدهمین نشست بررسی لایحه بودجه 1400 در دستور کار نوبت سوم (ساعت19 تا 21) یکشنبه شب صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان در بخش هزینه ای، با بند (د) تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. در بند (د) تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به دولت اجازه داده می شود مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 …

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه، 11اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1400، با بند (و) تبصره 5 ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در جزء یک ردیف دو بند (و) این تبصره آمده است؛ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (50%) مبلغ مانده …

دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوق ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (10.000.000.000) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند . همچنین براساس جزء 3 ردیف 2 بند الف تبصره 2 لایحه بودجه بانک های دولتی مکلفند همکاری های لازم در أخذ سفارش های خرید و فروش واحد های …

…، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام کند. مصوبه حمایتی مجلس از کارگران در شرایط کرونایی همچنین قانونگذاران مجلس طی مصوبه ای دیگر با بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی کارفرمایان واحدهای تولیدی ، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصنافی را که حداقل به مدت یک سال نسبت به حفظ و افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه های خود اقدام کرده اند، موافقت کردند. …

خبرگزاری میزان – نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1400، با بند (الف) و بند الحاقی آن و بند (ب) تبصره (5) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. در بند (الف) تبصره (5) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: شرکت های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (65.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و …

شفقنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور گازرسانی به مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر از متوسط کشور می باشند تمهیداتی برای سال 1400 در نظر گرفتند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( یکشنبه) مجلس و بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه بند های د، و، ز تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه سال 1400 را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند …

. به منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارائی واحدهای آن ها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه گذاری عادی به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوق ها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری های آن ها تصویب کند. پایان پیام/ 33 ضمیمه : کلید ‫واژه ها: لایحه | بودجه | مجلس | …

وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوق ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (10.000.000.000) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند . همچنین براساس جزء 3 ردیف 2 بند الف تبصره 2 لایحه بودجه بانک های دولتی مکلفند همکاری های لازم در أخذ سفارش های …

به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امشب مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1400، با بند (د) تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. مطابق با این مصوبه، به دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44 …

محاسبات صورت پذیرفت که امسال یک ماه زودتر گزارش عملکرد تفریغ بودجه سال 98 را به مجلس ارائه کرد. وی افزود: حداقل چندین ساعت در هیأت رئیسه و کمیسیون تلفیق وقت گذاشته شد و اشکالاتی که در عملکرد بودجه بود را مورد بررسی قرار دادند و جای خالی همه مباحث انضباط مالی که در بند الحاقی 2 آورده شده است را مشاهده کردیم. اختصاص اعتبار هزار میلیاردی برای بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال …

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سیزدهمین نشست بررسی لایحه بودجه 1400 و در بخش هزینه ای با بند (د) تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه 1400 موافقت کردند. در بند (د) تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه آمده است: دولت مجاز است در صورت تامین 7.5 درصد سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاه های ذیربط و تعهد به بازپرداخت 50 درصد اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل 2 میلیارد …

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1400، بند (و) تبصره 2 ماده واحده این لایحه درباره تسویه بدهی های دولت به تامین اجتماعی را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره توضیح داد: باتوجه به اینکه …

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1400، با بندهای “ه”، “ت” و “ز” تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. به گزارش فرتاک نیوز ، براساس بند “ه” تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور؛ سهم بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393با اصلاحات و الحاقات …

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه ایران کالا، مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: با اجرایی شدن ماده قانونی مورد اشاره؛ جمعا 45 هزار و 750میلیاردریال برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص پیدا خواهد کردکه در سنوات گذشته و طی قوانین بودجه سالانه 98 و 99 موضوع مجوز افزایش سرمایه بانک جمعا به میزان 20 هزار میلیارد ریال مورد تاکید بوده است و در بند ه تبصره 2 قانون بودجه به دولت اجازه داده شد تا این …

به گزارش مرور نیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1400 ، با بند (ه) تبصره 2 این ماده واحده موافقت کردند. در ردیف 1 بنده (ه) تبصره 2 این ماده آمده است؛ کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری …

نهایی برسد. و گزارش آنرا به مجلس و دستگاه های نظارتی ارائه دهند. زودن غبار محرومیت از چهره سیستان و بلوچستان در بند (د) تبصره (1) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت نفت مکلف است تا میزان بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان …

این مصوبه در قانون بودجه 1400 برای همه کارکنان دولت همسان سازی با شیوه ای که پیش بینی شده در سال 1400 اجرا می شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تبیین تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم گفت: بر اساس این تبصره دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه ساز و کار مناسب در نظامات پرداخت حقوق ومزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه …

زیرساخت های فیزیکی و نرم افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله حداکثر 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال 1400 فراهم کند. آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزرات نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. …

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1400، با بند الحاقی 1 تبصره 2 ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس این بند الحاقی؛ به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از فروش بنگاه ها، سهام، سهم الشرکه، اموال، املاک، دارائی ها و حقوق مالی متعلق به دولت و موسسات و …

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعرفه جدید واردات خودرو در سال 1400 را در صورت انجام آن اعلام کردند و عدد حداقلی را برای حقوق ورودی خودروهای سواری در نظر گرفتند. به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی بند الحاقی یک تبصره 7 را به تصویب رساندند که براساس آن: 1- نرخ ارز …

هشتصد و نود و نه میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال). 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 950.739.912.000.000 ریال (نهصد و پنجاه هزار و هفتصد و سی و نه میلیارد و نهصد و دوازده میلیون ریال) تصویب متناسب سازی حقوق شاغلین در کمیسیون حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صبح دیروز در مجلس از تصویب تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم با هدف همسان سازی …

…> نمایندگان ملت در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه ی بودجه ی سال 1400 بند(و) تبصره 2، این ماده واحده درباره ی بدهی های دولت به تامین اجتماعی را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح علت ارجاع این تبصره به کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: بیش از 300 تن از نمایندگان در مورد اضافه کردن دستگاه ها برای بهره مندی از اعتبارات این طرح، پیشنهاداتی ارائه کردند در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *